Stikning og oppmåling
ROT-prosjekt: INTRUM Lysaker Torg 6-12 – BACKE Stor-Oslo

INTRUM Lysaker Torg 6-12 – BACKE Stor-Oslo

Tor Eivind Høyne og Henning Hjelm-Hansen har vært anleggsledere for Backe Stor-Oslo på dette prosjektet. INTRUM består av totalrehabilitering av et kontor- og næringslokale fra 80-tallet og tilbygg til dette i ytterligere to etasjer.

 

Utfordring:

Med stramme tidsfrister og lite rom for feil, møtte prosjektet tidlig på utfordringer med eksisterende konstruksjoner som var utenfor toleranse og tegninger som dermed ikke samsvarte.

 

Løsning:

HP SitePrint ble benyttet for å nøyaktig overføre nye prosjekteringstegninger til dekket på plan 3 og 4 for å øke effektiviteten og unngå menneskelig feil i prosjektet. Utfordringer som manglende samsvar mellom bygg og plantegninger ble effektivt løst ved at eksisterende konstruksjon ble målt inn og ny prosjektering fra arkitekt ble justert til disse innmålingene i en «best fit». Dette ga Siteprint grunnlag for å skrive ut de nye tegningene 1:1 på dekket med minimale avvik.

Gevinster og fordeler:

  • Kvalitetssikring og kontroll: Prosjektet opplevde forbedret tverrfaglig kontroll og koordinering, redusering i tid brukt på kjerneboring og en mer effektiv kvalitetssikringsprosess.
  • Logistikk: Bruk av SitePrint forbedret logistikken på byggeplassen, som ble mer ryddig, trygt, og oversiktlig.
  • Forutsigbarhet og fremdrift: Ingen byggefeil eller feilmontering ble rapportert i de etasjene hvor SitePrint ble brukt, i kontrast til andre etasjer. Dette førte til økt fremdrift for tekniske fag og tidligere ferdigstillelse.

Merverdi: Prosjektet rapporterte også om økt trygghet, mindre stress og bedre trivsel på arbeidsplassen – en viktig, men ofte oversett faktor i prosjektgjennomføringen.

 

Konklusjon: Bruken av HP SitePrint i INTRUM Lysaker Torg 6-12-prosjektet demonstrerte hvordan innovativ teknologi kan effektivisere og forbedre rehabiliteringsprosjekter. Backe Stor-Oslo opplevde betydelige forbedringer i prosjektgjennomføringen, fra kvalitetssikring til fremdrift, og vurderer teknologien som en verdifull investering for fremtidige prosjekter.

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

Tor Eivind Høyne – Anleggsleder, Backe Stor-Oslo (TorEivind.Hoyne@backe.no)

Henning Hjelm-Hansen – Anleggsleder, Backe Stor-Oslo (henning.hjelm-hansen@backe.no)

Du kan se mer om roboten her på vår YouTube-kanal.

Skanska Survey er totalleverandør av geomatikktjenester. For en dypere forståelse av hvordan våre tjenester kan integreres i dine prosjekter, besøk hovedsiden vår for mer informasjon eller ta kontakt.

Publisert 2024-02-27

Trenger du innsikt i Skanska Survey eller denne artikkelen?

For ytterligere detaljer om Survey eller innholdet i denne artikkelen, står vi klare til å bistå deg.