Stikning og oppmåling –

Der presisjon møter kvalitet 

Stikning og oppmåling

Skanska Survey er totalleverandør av utsetting- og oppmålingstjenester til bygg-, vei-, anlegg- og eiendomsbransjen.
Vi har lang erfaring og vi kan håndtere alle typer oppdrag over hele landet. Uansett kompleksitet i ditt prosjekt sikrer og dokumenterer vi at geometrien blir riktig! 

STIKNING

Stikning er prosessen hvor objekter blir nøyaktig plassert og markert på et bestemt område ved hjelp av spesialiserte måleinstrumenter som totalstasjoner, GNSS-instrumenter og nivelleringsutstyr. 

 Stikning brukes for å overføre design- og konstruksjonsdata fra papir eller digitale modeller til den virkelige verden. Det kan omfatte oppgaver som plassering av bygninger, veier, infrastruktur og andre geografiske objekter. Stikning spiller en avgjørende rolle i å sikre nøyaktig og pålitelig gjennomføring av ulike prosjekter innenfor bygg og anlegg.

OPPMÅLING

Oppmåling er prosessen med å nøyaktig samle inn og dokumentere geografiske data og egenskaper på et spesifikt område. Dette gjøres ved bruk av instrumenter som totalstasjon, niveller og GNSS instrumenter. Oppmåling kan omfatte kartlegging av terreng, plassering av punkter, måling av avstander og vinkler, og innsamling av detaljerte attributter. Formålet med oppmåling er å skape nøyaktige og pålitelige geografiske referanser for planlegging, konstruksjon og vedlikehold av ulike prosjekter. Oppmåling spiller en avgjørende rolle i å skape nøyaktige kart, 3D-modeller og andre geografiske datasett som er nødvendige for å støtte beslutningsprosesser og gjennomføringen av ulike prosjekter

SitePrint

 

Skanska Survey har opparbeidet seg spesiell kompetanse innen avanserte robotløsninger, hvor digitale plantegninger skrives ut på dekket med millimeterpresisjon.

 

Dette er svært effektivt sammenlignet med tradisjonell utsettning og gir et solid grunnlag for videre arbeid. Løsningen sikrer helhetlig merking for alle fag, gir bedre oversikt og styrker kommunikasjon i prosjektet, noe som gir betydelige fordeler i form av spart produksjonstid.

 

Våre robotløsninger gir også betydelige HMS-fordeler. Behovet for langvarig og belastende arbeid langs bakken elimineres, noe som reduserer risikoen for slitasjeskader blant ansatte. Dette bidrar til et tryggere og mer produktivt arbeidsmiljø.

 

Vi tilbyr komplett tjeneste som dekker hele prosessen, fra CAD-tegning til ferdig utskrift på ditt prosjekt.

 

Termisk inspeksjon

ROT-Prosjekt: Intrum Lysaker Torg for Backe Stor-Oslo. 

I møte med tette frister og behovet for nøyaktighet, undersøkte Backe Stor-Oslo potensialet i HP SitePrint for å adressere utfordringer knyttet til eksisterende konstruksjoner som var utenfor toleranser, samt avvik i tegninger.

 

Effektivisering av merkeprosessen i Construction City med SitePrint.

Med 103 000 kvadratmeter er Construction City et av Norges mest ambisiøse byggeprosjekter. AF Energi hadde oppgaven med å innrede et teknisk rom på 1000m2. Her skulle det merkes ut flere…

 

Stikning og oppmåling

 

Skanska Survey er en totalleverandør for alle dine stiknings- og oppmålingsbehov. Med dyp kompetanse i tunnel-,bygg- og konstruksjonsstikning, leverer vi alltid resultater med høy presisjon til avtalt tid. Vår erfaring sikrer kvalitet, uavhengig av prosjektets størrelse.

Ta kontakt med oss for å diskutere dine spesifikke behov.

Retningskontroll med Gyromat

 

Skanska Survey kan kontrollere retninger med Gyromat5000 fra DMT. Dette instrumentet er meget nøyaktig og vil kontrollere at fastmerkenettet ikke har vridning i forhold til nord retningen. Typisk bruk er i lange tunneler eller områder der det er vanskelig å ha en klart definert utgangspunkt for retning

Nivellement

 

Skanska Survey har presisjonsinstrumenter for nivellement. Vi har erfaring med setningsnivellement i forskjellige faser av prosjekter og kan overvåke setninger.

 

Med invarstenger og digital niveller kan vi utføre presisjonsnivellement med nøyaktighet på 1/10 millimeter.

 

Ønsker man et grunnlagsnett med høy presisjon kan kombinasjon med niveller være den riktige løsningen.

Termisk inspeksjon

Monitorering

 

Skanska Survey tilbyr profesjonelle tjenester for overvåkning av bevegelser i både konstruksjoner og naturformasjoner, samtidig som vi kan tilby automatisk varsling og sensorer som er i stand til å registrere vinkelendringer. Dette kombinert med programvare for beregning og analyse gjør oss i stand til å levere skreddersydde og komplette løsninger for ditt prosjekt.

Termisk inspeksjon

Spormåling

 

Når nøyaktighet teller i jernbaneindustrien, leverer Skanska Survey gode løsninger for spormåling og posisjonering. Vi utnytter avanserte systemer for nøye registering og analyse av sporets geometriske parametere. Med denne innsikten kan du enkelt identifisere skinnegangens tilstand, avdekke eventuelle avvik, og implementere nødvendige korrigeringer.

Grunnlagsnett

 

Skanska Survey leverer komplette grunnlagsnett til prosjekter av forskjellige størrelser. Vi har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre feltarbeid, for å sikre et godt resultat. Vår kompetanse dekker hele prosessen fra etablering til ferdig sluttrapport. Vi benytter bolter, søyler og prismer fra vår egenproduksjon og våre leverandører. Ved utjevning anvender vi programvare for kvalitetssikring i samsvar med norske standarder. Med Skanska Survey kan du være trygg på å få et grundig og presist grunnlagsnett som legger et solid fundament for ditt prosjekt.

Termisk inspeksjon

Vil du vite mer om Stikning og Oppmåling i Skanska?

Er du interessert i å vite mer om stikning og oppmåling? Ta kontakt, så setter vi opp et uforpliktende møte.