Sjøbunnskartlegging-
Utforsk terrenget under vann

Sjøbunnskartlegging

Skanska Survey har flere båter, både bemannede og ubemannede (USV), utstyrt med multistråleekkolodd fra anerkjente leverandører og kan måle dybder fra 0,5 til 550 m.

I kombinasjon med multistråleekkoloddet er det installert bevegelsesensor (IMU) som kompenserer for båtens bevegelser i sanntid. Dette sikrer nøyaktige og pålitelige målinger selv under krevende forhold.

 

Våre båter er utstyrt med GNSS (Global Navigation Satellite System) og mottar RTK-korreksjoner fra SmartNet, eller våre egne basestasjoner. Alle rådata (GNSS og IMU) blir lagret for eventuelt å kunne etterprosseseres.  Vi har muligheten til å enkelt mobilisere våre båter til på tvers av Norge – enten det er ved kysten eller på innsjø.

MULTISTRÅLEEKKOLODD

Er en avansert teknologi som brukes til kartlegging av havbunnen. Ved å sende ut flere lydsignaler samtidig i vifteform vinkelrett på kjøreretningen og måle tiden retursignalet bruker gir dette nøyaktig dybdemålinger. Den høye oppløsningen gjør det mulig å oppdage og kartlegge små detaljer og formasjoner på havbunnen. Multistråleekkolodd brukes for å generere detaljerte kart under vann. Det gir verdifulle data som vi kan bearbeide til ulike leveranser.

ROV (Remotely Operated Vehicle)

Er en fjernstyrt undervannsfarkost som brukes til å utforske og operer under vann. ROV-er er utstyrt med kameraer, sensorer og verktøy som tillater inspeksjon, kartlegging og inngrep på vanskelig tilgjengelige steder under vann. De styres fra overflaten via kabel. ROV-er er uvurderlige verktøy til en rekke formål, inkludert inspeksjoner, film, fotografering, kartlegging og modellering, uten bruk av dykker.

Eksempel på dataleveranse

 

Skanska Survey benytter multistråleekkolodd sammen med nøyaktig GNSS-posisjon til å generere en punktsky som representerer sjøbunnen. Fra punktskyen kan vi skape kotekart med hensiktsmessig ekvidistanse, samt nøyaktige 3D-modeller og 3D-mesh. 

 

Kombinasjonen av innsamlede data fra sjøen og dronekartlegging fra luften gjør det mulig å skape en sømløs modell som strekker seg fra land til sjø, og gir en helhetlig og detaljert representasjon av området. 

Termisk inspeksjon

ROV-inspeksjon

 

Skanska Survey tilbyr tjenester innen filming, stillbilder og inspeksjon under vann med våre ROV-er. Vi kan også lage nøyaktige 3D-modeller av objekter under vann ved bruk av fotogrammetri for å visualisere form og eventuelle deformasjoner. Våre 3D-modeller er realistiske og fremstiller objekter nøyaktig og presist. Dette sammen med stillbilder og film vil gi deg et godt bilde av det som er under overflaten.

Termisk inspeksjon

Mudrekart og dumpeplaner

 

Skanska Survey har lang erfaring på utarbeiding av mudrekart for maskinstyring. Vi lager også dumpeplaner fra lekter for å sikre at masser havner på rett plass. Våre mudrekart og dumpeplaner er basert på målinger med multistråleekkolodd. Mudrekartene oppdateres kontinuerlig underveis i prosessen for å sikre nøyaktig arbeidsgrunnlag og dokumentasjon.

 

Vår fleksible programvare kan tilpasses ulike maskinstyringsprogrammer, og vi tilbyr skreddersydde løsninger som enkelt kan integreres i eksisterende systemer. Med våre mudrekart og dumpeplaner kan du optimalisere mudringsoperasjoner og oppnå økt effektivitet.

Termisk inspeksjon

Magasinberegning

 

Skanska Survey har lang erfaring innen beregning av magasinkurver, som gir oss nøyaktig oversikt over tilgjengelig vannmengde ved ulike vannstander i vannmagasiner. Våre beregninger tar hensyn til dødvann (ikke-tilgjengelig vann), slik at du får et godt beslutningsgrunnlag for å beregne gjenværende potensial i magasinet. Ved en slik beregning vil du ha bedre kontroll og unngå overaskelser. 

Termisk inspeksjon

Vil du vite mer om
sjøbunnskartlegging i
Skanska?