Reality Capture –
Virkeligheten gjenskapt digitalt

Reality capture, hva er det?

Reality Capture er teknikken for å transformere den fysiske verden til nøyaktige digitale modeller. Ved hjelp av avanserte programvarer og algoritmer, prosesserer vi innsamlede data fra droner og laserscanning. Skanska Survey markedsledende innen å skape digitale kopier av eksisterende konstruksjoner, og kan integrere disse med andre fagmodeller. Vårt spekter dekker alt fra undersjøisk arbeid og bygginfrastruktur, til spill, VR og filmproduksjon. Vårt team er eksperter på databehandling for å optimalisere dine prosjekter.

 

Vi tilbyr web-baserte visningsløsninger, med fri bevegelse gjennom 360-graders bilder.

 

LASERSKANNING

 

Laserskanning, også kjent som LiDAR (Light Detection and Ranging) er en avansert teknologi som lager presise 3D-Modeller av miljøer ved hjelp av laserstråler. Denne teknikken danner grunnlaget for prosjektering, 3D-modellering, Scan2BIM, digital tvilling, geometriskontroll og kartlegging av areal.

 

Laserskanningen fanger opp detaljer som geometri, farger og teksturer, og kan kartlegge opp mot 2 million punkter per sekund. Med god rekkevidde på utstyret muliggjør det også skanning av store områder utendørs, på en rask og effektiv måte. Skanska Survey tilbyr både terrestrisk laserskanning og mobile-mapping tilpasset ditt behov. Som et tillegg, leverer vi også skanning fra lufta for optimal dekning.

FOTOGRAMMETRI

Fotogrammetri har et bredt spekter av bruksområder og har revolusjonert måten vi samler inn og visualiserer geografiske data. Gjennom en kombinasjon av bildeteknikker, databehandling og geometrisk vitenskap, genererer denne teknologien detaljrike og presise digitale modeller av fysiske objekter. .

 

Skanska Survey står i forkant med høyoppløselig bildemodeller, utarbeidet med de nyeste programvarene og topp moderne utstyr.  Som spesialister på både fotogrammetri og laserskanning, kan vi produsere detaljerte modeller.  Enten du trenger kartlegging av store områder eller en detaljert oversikt og bygninger, er vi det foretrukne valget for fotogrammetriløsninger. 

Punktsky

 

En punktsky er en sammensetting av millioner av punkter som danner en 3D-modell. Ved å tilby leveranse i form av punktskyer, gir Skanska Survey kundene muligheten til å dra nytte av denne rike og detaljerte informasjonen.

 

 

Punktskyer kan brukes som grunnlag for å tegne opp eller opprette nøyaktige digitale modeller av objekter eller omgivelser. Ved å bruke punktskyer som referanse kan man få en presis og detaljert representasjon av et objekts geometri.

 

 

Termisk inspeksjon

Utvendig og innvendig skanning av Fredrik Selmers vei 5

Skanska Survey med sin ekspertise har bistått Skanska CDN med 3D-skanning og leveranse av høydetaljert punktsky. Punktskyen gir en nøyaktig presentasjon av bygget og skal brukes som grunnlag for videre prosjektering.

Skanning av infrastruktur, over- og under bakken

Ifbm. Spektrumkvarteret i Oslo har vi skannet bygninger og infrastruktur over og under bakken. Prosjektet er komplekst og utfordrende med tanke på sikkerhet, rigg og logistikk, derfor en nøyaktig grunnlag vil være verdifull for hele prosjektet.

3D-bildemodell

 

3D-bildemodeller er virtuelle presentasjoner av fysiske objekter i tredimensjonal form. De brukes i en rekke applikasjoner, inkludert animasjon, spillutvikling, visuell effekter, arkitektur, medisin, ingeniørvitenskap og virtuell virkelighet.

 

Med dagens økende etterspørsel etter 3D-baserte løsninger i ulike bransjer kan Skanska Survey hjelpe kundene med å visualisere sine produkter, konsepter eller ideer på en imponerende og profesjonell måte. Dette kan være avgjørende for markedsføring, presentasjoner, salg eller produktutvikling – avhengig av bransje og formål.

Termisk inspeksjon

Film-, TV- og mediaproduksjon

Skanska Survey har gjort flere jobber for disse bransjene de siste årene. Som eksempel benyttes 3D-modeller produsert av Skanska Survey som grunnlag for VFX-arbeid til  Netflix-produksjonen, Troll. Vi har også levert flere 3D-modeller til live AR-grafikk for NRK og er i dialog med større produksjonsselskaper om utvikling av løsninger for Virtuell Produksjon (VP).

Inspeksjon av Uvesund Bro og leveranse av 3D-modell

Skanska Survey har gjennomført inspeksjon av Uvesund bru ved hjelp av fotogrammetri fra drone. En fotorealistisk modell med georefererte bilder har blitt levert og publisert i nettbasert model viewer. Et utmerket produkt for videre analyser. 

 

 

Ortofoto

 

Ortofoto er en todimensjonal fremstilling av et område, representert ved et høytoppløselig bilde. Skanska Survey har utstyr for å skape de beste ortofoto dronebildene og modellene på markedet. Disse modellene har også geografiske data slik at de kan sys sammen med eksisterende kartlag. Ortofoto kan brukes for oppfølging av produksjon, riggplanlegging eller dokumentasjon av et prosjekt på et bestemt tidspunkt i prosessen.

Termisk inspeksjon

Ukentlig kartlegging av E18

Ved å bruke droneskanning under byggingen av den nye E18 utenfor Oslo, klarer prosjektet å ha mye bedre oversikt over hele området og gjøre nødvendige grep for at prosjektet er i rute.

Ortofoto som grunnlag for riggplan

På Nansenløkka på Fornebu bruker Skanska ortofoto for å lage riggplan. Dette sikrer prosjektet en lett forståelig riggplan for alle i prosjektet.

3D-mesh

 

Skanska Survey utfører droneoppdrag med kamera som tar høyoppløselig bilder. Disse bildene brukes som underlag for å produsere høyoppløselige 3D-modeller i form av punktsky eller triangelmodell.

 

En slik 3D-modell/punktsky kan brukes til mengdeberegning, innhenting av tverrprofiler, ekstrahere punkter og linjer eller utføre analyser som understøtter bestillers behov.

 

 

Termisk inspeksjon

Digital tvilling

 

Skanska Survey leverer tjenester for bygging av digitale tvillinger av bygg. Dette gjøres ved bruk av mobile skannere, og sluttproduktet til kunden er en nettbaserte løsninger. Brukerne kan navigere seg rundt i bygget og samtidig fylle datamodellen med egne data. Digitale tvillinger kan være en innovativ og verdifull løsning som kan bidra til å forbedre forståelse og håndtering av virkelige objekter eller systemer.

Termisk inspeksjon

Vil du vite mer om Reality Capture i Skanska?

Er du interessert i å vite mer om Reality Capture? Ta kontakt, så setter vi opp et uforpliktende møte.