Snap-on for leddet fotplate GLS30

385 kr723 kr

Kombinerer 3 produkter. Velg antall for enkeltproduktene.

723 kr
385 kr
540 kr

Til måling av topp overflate med sand, jord, grus eller våt betong.

Spissen på GLS30 stangen skrues av. Overgang GLS30 monteres deretter på stangen. Øvrige produkter monteres videre på denne.
Ved bruk av overgang GLS30 og leddet fotplate er høyden lik GLS30 stang.
Produktene overgang GLS30 og leddet fotplate kan benyttes separat uten Plate Ø150mm.