Snap-on for leddet fotplate GLS30 Vinkel

385 kr850 kr

Kombinerer 3 produkter. Velg antall for enkeltproduktene.

385 kr
723 kr
850 kr

Til måling av kant som kantstein, fortaugskant, platformkant etc.

Spissen på GLS30 stangen skrues av. Overgang GLS30 monteres deretter på stangen. Øvrige produkter monteres videre på denne.
Ved bruk av overgang GLS30 og leddet fotplate er høyden lik GLS30 stang. Vinklen øker stanghøyden med 8mm.