GPR1 Rundprisme

2850 kr

Reflektor for total/multi stasjoner.

SKU: 362830 Category:

Generelt reflektor som monteres i GPH1 prismeholder. Benyttes til innmåling, utsetting eller som fastmerke.