Vi er i skjæringspunktet mellom presisjon, kvalitet og teknologi. 

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge AS

Skanska Survey sin historie har sin opprinnelse fra Selmer ATG, hvor Ingeniør Selmer AS kjøpte Skanplan AS og Ing. Frode Halle AS. Disse firmaene ble til GEFO i 1989 og byttet navn til Selmer Skanska Survey i 2000. I 2004 byttet avdelingen navn til Skanska Survey og har i dag avdelingskontorer i Trondheim, Bergen og i Oslo, som dekker områder fra luft til sjøbunn.

 

På 1990 tallet var avdelingen en viktig del i utviklingen av og tok i bruk maskinstyring. Tidlig på 2000 tallet og hadde meget viktige roller for anlegg både på stikning, stikningsledelse, masseberegning og utvikling av digitale modeller og etter hvert også BIM. I tillegg så rekrutterte og utviklet Survey veldig mange yngre ingeniører som nå har viktige roller i mange deler av selskapet. Dette var en modell vi begynte med fra 1996 , videreførte i GEFO og styrket når Survey var etablert. Survey har også spilt en meget viktig rolle rundt utvikling av digitale modeller i anleggsbransjen blant annet gjennom et tett samarbeid med de rådgivende og med Statens Vegvesen gjennom utvikling av Håndboken for digitale modeller. Det er i samarbeidet med anlegg at sjelen til Survey ligger og fortsatt i dag så er jo 70-80 % av omsetning knyttet til anlegg.

 

Vi utvikler oss videre og samarbeider tett med andre enheter i Skanska, bidrar aktivt i bransjefora og til faglig utvikling innen Geomatikk i bygg- og anleggsbransjen. For å levere gode resultater benytter vi moderne, høyteknologisk utstyr og som sammen med vårt dedikerte team av ingeniører og fagfolk, tilbyr vi skreddersydde geomatikkløsninger. Vi leverer også komplette landmålings-, modellerings- og dokumentasjonstjenester som kunden benytter gjennom hele prosjektets levetid. Under menyen tjenester kan du lese mer om tjenestene vi tilbyr.

 

Vårt eget Leica-sertifiserte verksted utfører service, reparasjoner og vedlikehold på våre instrumenter. I tillegg produseres hjelpemidler til stiknings- og oppmålingsoppdrag for salg til interne og eksterne kunder. Under menyen Butikk kan du bestille eller kontakte oss.