Dokumenter – og få
betalt for det du gjør

Mengder og dokumentasjon

Dokumentasjon og mengdeberegning er viktige for bygg- og anleggsprosjekter. God dokumentasjon gir effektiv kommunikasjon og flyt i deling av informasjon mellom entreprenør og kunde.
Sammen med korrekt og dokumentert mengdeberegning sikrer man at prosjektene har tillit hos kunde, og får betalt for arbeidet som er utført.

 

Mengdeberegning vil også være et verktøy i prosjekters tidlige fase, for å beregne og dokumentere ressursbehov for materialer, tid, arbeidskraft og tid.

FKB

FKB (Felles Kartdatabase) er en omfattende og landsdekkende database med detaljerte kartdata for Norge. Den administreres av Kartverket og brukes til kartlegging, planlegging og informasjon om geografiske områder i landet. FKB inneholder kartlag som viser terreng, topologi, vegetasjon, infrastruktur, bygninger, vann mm. Databasen oppdateres jevnlig og er tilgjengelig for offentlige og private brukere. Bruken av FKB gir enkel tilgang til pålitelige kartdata og støtter beslutningsprosesser, planlegging og navigasjon i Norge. I enkelte byggeprosjekter er det entreprenørens ansvar og dokumentere og oppdatere FKB etter gjeldene standarder.

NVDB

NVDB (Nasjonal vegdatabank) er en omfattende og landsdekkende database som inneholder detaljert informasjon om norske veier og trafikk. Den administreres av Statens vegvesen og brukes til planlegging, drift og vedlikehold av veinettet i Norge. NVDB inneholder opplysninger om veistrekninger, kjørefelt, vegoppmerking, skilt, fartsgrenser, broer, tunneler mm. Databanken oppdateres jevnlig og er tilgjengelig for offentlige myndigheter, entreprenører og konsulenter. Bruken av NVDB bidrar til bedre veiplanlegging, effektiv drift og økt trafikksikkerhet i landet. Når infrastrukturprosjekter er ferdigstilt er det entreprenørens ansvar å dokumentere geometri og objekter som skal inngå i NVDB etter gjeldende standarder.

VA-normer

VA-normen (Vann- og avløpsnormen) er et sett med standarder og retningslinjer som regulerer planlegging, utforming, bygging og drift av vann- og avløpsanlegg i Norge. Normen gir veiledning og krav til tekniske løsninger, materialvalg og utførelse for å sikre sikkerhet, funksjonalitet, og bærekraftighet i vann- og avløpsinfrastrukturen

 

NVDB/FKB -dokumentasjon

 

Skanska Survey har lang erfaring og høy kompetanse på utarbeiding av datasett for leveranser i FKB og NVDB. Vi gjennomfører leveranser på et stort antall nye prosjekter, og vi har gjennomført større oppdrag med ajourføring av veganlegg, og andre områder med behov for supplering av data.

 

 

Termisk inspeksjon

Mengdeberegning

 

Skanska Survey har gjennom mange tiår vært tett knyttet opp mot Skanska Norges prosjekter, både i tilbud-, gjennomføring- og sluttfasen. Vi har også lang erfaring med mengdeberegninger for eksterne kunder, og tar på oss oppdrag på både bygg- og anleggsprosjekter. Oppdragene kan være langvarige med kontinuerlig oppfølging eller kortere oppdrag med spesielle beregninger.

Termisk inspeksjon

VA-dokumentasjon

 

Skanska Survey har lang erfaring med dokumentasjon av eksisterende og nybyggede VA-anlegg. Vi kan ta oss av innmåling og utarbeiding av dokumentasjon for leveranse til din kommune etter gjeldende VA-norm.

Termisk inspeksjon

Maskinstyring

 

Maskinstyring optimaliserer arbeidsprosessen, spesielt i anleggssektoren. Å få ting riktig første gang reduserer behovet for tid, materialer og drivstoff. Kritisk for entreprenører som verdsetter kvalitet og nøyaktighet. Velkommen til en ny æra av presisjon. Ta kontroll med skreddersydd maskinstyringsteknolog – Skanska Survey hjelper deg i kartleggingen.

Termisk inspeksjon

Vil du vite mer om mengder og dokumentasjon i Skanska? 

 Kontakt oss for et uforpliktende møte.