BIM og GIS

Der digital modell og virkeligheten møtes

BIM og GIS

BIM (Building Information Modeling) er en digital representasjon av et byggverk som tillater visualisering og samarbeid i en virtuell 3D-verden. En god BIM-modell muliggjør bedre kommunikasjon mellom partene i et prosjekt, nøyaktig konstruksjon og effektiv ressursforvaltning gjennom bygningens livssyklus.

GIS (geografisk informasjonssystem) organiserer, analyserer og viser geografisk informasjon som kartdata, satellittbilder og demografiske data i en modell. Det hjelper beslutningstakere med å forstå sammenhenger og treffe informerte avgjørelser

BIM

BIM (Building Information Model) er et sentralt i digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen.
Skanska har lang erfaring  med BIM i prosjekter, og er en pådriver i bransjen for å utvikle metoder for bruk av BIM som arbeidsgrunnlag.

 

For Skanska handler BIM i stor grad om hvordan man får tilrettelagt modeller på best mulig vis for produksjonen i felt, samt hvilke verktøy som egner seg i ulike faser og fagområder.

 

Skanska Survey har det faglige ansvaret for BIM i produksjon på anleggsprosjekter. Det innebærer å rådgi i tidlig fase, opplæring av prosjektressurser og sentralt – samt sørge for faglig nettverk på tvers av prosjekter og avdelinger.

 

VDC (Virtual Design and Construction) er et rammeverk som hjelper prosjektene å få full effekt ut av BIM, digitale verktøy og beste samhandlingspraksis.
Skanska Survey har sertifiserte VDC-ressurser, og bistår prosjekter i tidlig fase og produksjon.

GIS

GIS (Geografiske Informasjons Systemer) omfatter organisering, bearbeiding, presentasjon og analyse av stedfestede data.

 

For Skanska Survey benyttes GIS til å sammenstille teori og virkelighet, på en enkel og effektiv måte, med tanke på bruk i bygg- og anleggsprosjekter.

 

Skanska Survey  har en webbasert innsynsplattform hvor en kan få tilgang til kart og kartapplikasjoner for bruk på kontor, men også for bruk i felt for innsyn eller registrering. På denne plattformen kan vi sammenstille prosjektrelaterte data med åpne kartkilder og egne produkter som ortofoto fra drone eller måledata fra sensorer.

BIM-kompetanse

 

Skanska Survey tilbyr rådgivning til prosjekter ved å utnytte sin BIM-ekspertise tidlig i prosessen. Vårt mål er å sikre optimal bruk av digitale verktøy og modeller i prosjekter. Vi koordinerer ulike fagområder, administrerer samhandlingsplattformer og tilpasser digitale modeller til verktøy og brukerne i produksjonsfasen.

Termisk inspeksjon

VDC

 

Skanska Survey rådgir prosjektene i forhold til VDC (Virtual Design and Construction). VDC er et rammeverk som hjelper prosjektene å få full effekt ut av BIM, digitale verktøy og beste samhandlingspraksis. Skanska Survey har sertifiserte VDC-ressurser, og bistår prosjekter i tidlig fase og i produksjon.

Termisk inspeksjon

Prosjektkart

 

Vi kan levere webbaserte kartapplikasjoner med bakgrunnskart, ortofoto og prosjekterte data (BIM) for prosjekter. Dette kan sees sammen med egne datakilder eller åpne datakilder fra det offentlige kartgrunnlaget, slik at en får samlet alt kartdata på et sted.

Termisk inspeksjon

Kartanalyse

 

Med “dashboards” får man kjapt oversikt over hvilke data som finnes innenfor et kartutsnitt, samt enkle statistikker som kan vise kartobjektenes fordeling på tid eller kategori. Dashboardene vil være tilgjengelig på web.

Termisk inspeksjon

Scene (3D)

 

Ved hjelp av «Scene»-applikasjonen kombinerer vi BIM og GIS for å levere en helhetlig løsning. Den integrerer spesifikke datakilder, inkludert Reality Capture og Drone, i tillegg til modeller av fremtidige byggverk. Våre scener er tilgjengelige på nettet for enkel tilgang og godt samarbeid.

Termisk inspeksjon

Vil du vite mer om BIM og GIS i Skanska? 

Kontakt en av våre rådgivere for å avtale et uforpliktende møte.