loader image

Skanska Survey er ledende
leverandør av geomatikktjenester

Om oss

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og ledende leverandør av geomatikktjenester. Med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, har vi kapasiteten til å utføre oppdrag over hele landet.

 

Vår kompetanse dekker et bredt spekter av tjenester, fra landmåling og modellering til dokumentasjon. Disse tjenestene støtter prosjekter i alle faser og størrelse.


I tillegg til interne Skanska-prosjekter er våre kunder både små og store entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer, offentlige etater og andre som har behov for våre tjenester.

Tjenester

Stikning & oppmåling

Skanska Survey er en totalleverandør av stikning- og oppmålingstjenester til bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.  

Reality capture

Laserskanning er en effektiv og komplett kartleggingsmetode som er uvurderlig i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, kartlegging av situasjon for prosjektering, kontroll av masseuttak og geometrisk kontroll.

Sjøbunnskartlegging

Skanska Survey kan utføre sjøbunnkartlegging for ditt prosjekt og leverer ferdig 3D-modell etter endt oppdrag.

Drone

Kartlegging fra luften med droner er en effektiv måte å skaffe dokumentasjon ved å måle inn store områder uten sjenanse for aktivitetene på bakken.

BIM & GIS

Informasjonsdeling er essensielt i alle prosjekter og BIM og GIS er verktøy for nettopp dette. Skanska Survey har kompetanse på bruk av BIM og GIS i bygg- og anleggsprosjekter, og bistår prosjektene med rådgivning og implementering.

Vi tilbyr mengdemåling og dokumentasjon ved hjelp av avansert metodikk.

Utleie av utstyr

Skanska Survey er en ledende leverandør av geomatikktjenester og har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering-, og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser og prosjektstørrelser. Vi vet at vi er sterkere sammen og er stolte av å jobbe sammen med noen av bransjens fremste aktører. 

Termisk inspeksjon
Termisk inspeksjon

Utleie av utstyr

Skanska Survey er en ledende leverandør av geomatikktjenester og har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering-, og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser og prosjektstørrelser. Vi vet at vi er sterkere sammen og er stolte av å jobbe sammen med noen av bransjens fremste aktører. 

Noen av våre referansekunder

Skanska Survey er en ledende leverandør av geomatikktjenester og har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering-, og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser og prosjektstørrelser. Vi vet at vi er sterkere sammen og er stolte av å jobbe sammen med noen av bransjens fremste aktører. 

Termisk inspeksjon